Kvantová regresní diagnostika

(na)poví vše o Vašem zdraví i vztazích v rodině a kolem Vás

Netrapte tělo dietami, za přibývajícími kily vězí zvyšující se homocystein a překyselení organismu

Neostýchejte se zeptat – co dnes neřešíte, to Vás zítra může dostihnout . . .

Online detekce zdraví a imunity

Prvním a rozhodujícím krokem k nápravě zdravotních potíží je dát tělu vůbec šanci, aby se uzdravilo. Právě k tomu je kvantová diagnostika z praktického hlediska nejvýhodnější. Od diagnostikované osoby nevyžaduje žádné fyzické ani mentální zapojení a žádným způsobem nenarušuje její duchovní integritu. Terapeutovi naopak umožňuje “nahlédnout” do podstaty zdravotních potíží a zjistit klíčovou hodnotu indexu celkové predispozice k civilizačním onemocněním (CPI).

Stačí Váš energetický otisk na zaslaném emailu, uskutečněném telefonickém hovoru či konkrétním předmětu nebo vyslané myšlence … fantazie? … nikoliv, pravdivá skutečnost !

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je abstraktn%C3%AD-astronomie-300x199.png.

Ani mezi kvantovými fyziky není jednotný názor na fenomén non-lokalizovaného přenosu informací, ačkoliv je již doložen existencí kvantových počítačů nebo prokázán na záznamu EEG přenosem informačních vln mezi dvěma jedinci v elektromagneticky izolovaných prostorech Faradayových klecích již v r. 1994 (Amit Goswami, Ph.D. – Kvantový doktor, str. 69), … (O paralelním vesmíru se už opatrně mluví …)

To znala svým způsobem již i léčitelka paní Patočková ze Semil – té stačila pouze fotografie k určení potíží. Pochopitelně samotné foto byl pouze zbytný prostředek k snazší identifikaci osoby. Duchovní rozměr “čtení” je darem od Boha a pracuje právě na principu non-lokalizovaného přenosu poznání.

Jestliže nechcete začít měnit sebe, je každá terapie jen dočasnou úlevou

Dívky a maminky,

pro zdraví Vaše i Vašich (budoucích) dětí je rozhodující včasná kontrola hodnot homocysteinu nejen před početím dítěte. Má-li matka při početí vysoký homocystein (je pro organismus vysoce toxický), pak po celé těhotenství je plod “přiotrávený” s možnými těžkými až fatálními poškozeními tělesných orgánů a deformacemi fyzického či mentálního vývoje.

Jestliže je Vaše dítě často nemocné, trpí alergiemi nebo má sklon k nadváze, neváhejte požádat o konzultaci. Je možné, že to může být i Váš případ. Vysoká hladina homocysteinu nebolí, její kontrolu běžné preventivní prohlídky nezahrnují a lékaři neuznávají. Následky narůstají postupně a razantně se projeví třeba za 12 až 15 let.

Z našich téměř dvacetiletých praktických zkušeností, případových studií a nejnovějších poznatků jsme postupně vyvinuli vlastní unikátní metodu umožňující nahlédnout do projevů organismu, rozlišit zjevné i původní příčiny zdravotních potíží a pomoci tělu, aby se uzdravilo samo.

Prosím vezměte na vědomí, že naše měření v žádném případě nenahrazují lékařská vyšetření a mají sloužit pro rozšíření Vašeho náhledu na (ne)projevující se skutečnosti Vašeho života