Kvantová regresní diagnostika

(na)poví o Vašem zdraví v rodině a kolem Vás

Online detekce zdraví a imunity

Prvním a rozhodujícím krokem k nápravě zdravotních potíží je dát tělu vůbec šanci, aby se uzdravilo. Právě k tomu je kvantová diagnostika z praktického hlediska nejvýhodnější. Od diagnostikované osoby nevyžaduje žádné fyzické ani mentální zapojení a žádným způsobem nenarušuje její duchovní integritu. Terapeutovi naopak umožňuje “nahlédnout” do podstaty zdravotních potíží a zjistit klíčovou hodnotu indexu celkové predispozice k civilizačním onemocněním (CPI).

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je abstraktn%C3%AD-astronomie-300x199.png.

Ani mezi kvantovými fyziky není jednotný názor na fenomén non-lokalizovaného přenosu informací, ačkoliv je již doložen existencí kvantových počítačů nebo prokázán na záznamu EEG přenosem informačních vln mezi dvěma jedinci v elektromagneticky izolovaných prostorech Faradayových klecích již v r. 1994 (Amit Goswami, Ph.D. – Kvantový doktor, str. 69), … (O paralelním vesmíru se už také opatrně mluví …)

Léčitelce paní Patočková ze Semil – té stačila pouze fotografie k určení potíží. Pochopitelně samotné foto byl pouze zbytný prostředek k snazší identifikaci osoby. Duchovní rozměr “čtení” je darem od Boha a pracuje právě na principu non-lokalizovaného přenosu poznání.

Jestliže nechcete začít měnit sebe, je každá terapie jen dočasnou úlevou

Z našich téměř dvacetiletých praktických zkušeností, případových studií a nejnovějších poznatků jsme postupně vyvinuli vlastní unikátní metodu umožňující nahlédnout do projevů organismu, rozlišit zjevné i původní příčiny zdravotních potíží a pomoci tělu, aby se uzdravilo samo.

Naše měření v žádném případě nenahrazují lékařská vyšetření a mají sloužit pro rozšíření Vašeho náhledu na (ne)projevující se skutečnosti Vašeho života