Znají svoje klíčové indexy CPI, PMI a FPM

Víte, jaké je Vaše ohrožení (post)covidem, anafylaktickým šokem? Jste v pohodě?

CPI – index celkové predispozice nemocí, PMI – index polymorbidity organismu, FPMfaktor rozsahu a rychlosti nedostatečnosti organismu, ANFfaktor rizika anafylaktického šoku, tzv. “meridiánové číslo”, Hcy – bilance homocysteinu v organismu, pH -acidobázická bilance, BAG – skutečný biologický věk, tj. zvýšení / snížení Vášeho kalendářního věku

Hodnoty indexů jsou klíčové pro posouzení celostního zdravotního stavu a imunity vůči běžným onemocněním (akutním i chronickým), stejně jako proti “dovezeným” cizokrajným nákazám (covid, opičí neštovice ap.). Naše indexy Vám napoví, v jakém bodě našich stupnic z námi měřených konkrétních případů se nacházíte.

A jak se projeví v našich životech?

Třicetiletá trojnásobná maminka vypadá svěží jako holčička …
Senzace jen zdánlivá – změřili jsme osobní hodnoty

Kvantová regresní diagnostika umožňuje zjistit přesnou korelaci mezi měřenými faktory zdraví a jejich fyzickým projevem na našem zdraví – rozhodující jsou bilance homocysteinu a překyselení v organismu, ze kterých se následně vše odvíjí. V tabulce uvedené hodnoty jsou hraniční. Zobrazují rozmezí hodnot, ve kterém se pohybuje celkově lidská populace a nemají žádnou osobní vazbu k osobám na snímcích – slouží ke zvýraznění jakým způsobem směrovat svůj životní styl a zdravou, vyváženou stravu a jaká výše jednotlivých faktorů je pro nás určující, resp. varující.

Mladá maminka reprezentuje tu nejzdravější linii, její partner přibližný průměr současné populace, u dívky na spodním snímku odpovídá projev zdravotního stavu dle obdobných případů i našich dosavadních zkušeností dlouhodobě (od narození?) zvýšené hladině homocysteinu, která se propisuje postupně do zhoršení dalších faktorů.

Vaše hladina homocysteinu jako matky se od doby početí dítěte po celé těhotenství přenáší na Vaše budoucí miminko. Detoxikace organismu matky před početím je proto zcela zásadní. A aby to nebylo tak jednoduché, je třeba zmínit, že případnou zvýšenou hladinu homocysteinu jste mohla získat již i od své vlastní matky, tj. babičky Vašeho budoucího miminka.

Faktor /
Hranice,
ve věku
ŽádoucíFatální
CPI0,916,0
PMI1,0130,0
FPM1,011,85
Hcy
bilance
7_9999_54
pH
bilance
7,0_7,02,5_2,6
ANF3_8100_140
BAG< 0> 15
Mg
bilance
> 98_98<10_1,0
Faktor /
Hranice,
ve věku
ŽádoucíFatální
Pozn.: Každý lidský organismus je jedinečný, jednotlivé faktory se spojují a působí ve vzájemných vazbách, tzn. hodnoty sice v příslušném rozmezí, ale ve více vysokých kombinacích a časovém horizontu 10 let trvání jsou v některých případech neslučitelné se životem.
… šestnáctiletá během dvou let předčasně zestárla
Dívky a maminky,

pro zdraví Vaše i Vašich (budoucích) dětí je rozhodující včasná kontrola hodnot homocysteinu nejen před početím dítěte. Má-li matka při početí vysoký homocystein (je pro organismus vysoce toxický), pak po celé těhotenství je plod “přiotrávený” s možnými těžkými až fatálními poškozeními tělesných orgánů a deformacemi fyzického či mentálního vývoje.

KlientZdravotní stav
Fatální hranice FPM=1,85
VěkBGACPIPMIFPM
A-001aktivní lékař,
v zaměstnání
100+-14,934,931,0
A-002maminka 3 dětí
vypadá na 16 let
30+-190,750,751,0
B-001obezita, BMI=3430++168,9313,51,51
C-001progerie, extrémní zestárnutí15++6116,1529,421,82
C-002Prader-Willi Syndrom
extrémní obezita, BMI=46
5++715,5027,691,79
E-001rakovina plic40++1113,8023,801,72
E-002
téměř
úmrtí
trombotická-mikroangiopatie
ARO+JIP
30++417,6332,891,86
F-001Prader-Willi Syndrom
extrémní obezita, retardace
5++1116,7831,071,85
F-002
úmrtí
rakovina kost.dřeně20++1417,2231.371,82
F-003
úmrtí
plodu
v 35. t
otec při početí
matka při početí
23.týden
28.týden
35.týden
+4
+8
+14
+18
+18
8,20
14,07
16,94
17,12

16,18
9,53
21,0
32,15
32,74

29,26
1,16
1,49
1,89
1,91

1,81
F-003plod 20.týden
23.týden
28.týden
35.týden
+0,06
+0,11
+0,21
+5
3,64
6,26
12,67
16,46
3,67
6,89
18,11
29,45
1,01
1,10
1,43
1,79
F-003rodiče: již při početí
hcy => 40 mmol
totální překyselení
Mg<0,3 mmol
zlom: od 23.týdne
fatální pH bilance matky
Mg=< 0,19 mmol
KlientZdravotní stav
Fatální hranice FPM=1,85
VěkBGACPIPMIFPM
CPI – index celkové predispozice nemocí, PMI – index polymorbidity organismu, FPMfaktor rozsahu a rychlosti nedostatečnosti organismu, ANFfaktor rizika anafylaktického šoku, tzv. “meridiánové číslo”, Hcy – bilance homocysteinu v organismu, pH -acidobázická bilance, BAG – skutečný biologický věk, tj. zvýšení / snížení Vášeho kalendářního věku

Jestliže je Vaše dítě často nemocné, trpí alergiemi nebo má sklon k nadváze, neváhejte požádat o konzultaci. Je možné, že to může být i Váš případ. Vysoká hladina homocysteinu nebolí, její kontrolu běžné preventivní prohlídky nezahrnují a lékaři neuznávají. Následky narůstají postupně a razantně se projeví třeba až za 5, 10 i 15 let, zato však nevratně. Je lépe znát pravdu dříve, než se sama přihlásí

Z našich téměř dvacetiletých praktických zkušeností, případových studií a nejnovějších poznatků jsme postupně vyvinuli vlastní unikátní metodu umožňující nahlédnout do projevů organismu, rozlišit zjevné i původní příčiny zdravotních potíží a pomoci tělu, aby se uzdravilo samo.