Mysl & Tělo


Motivační a mentální koučink

ukáže Vaši cestu k úspěchu

Vědomí myslí, podvědomí řídí”


Existují otázky, které nám nedávají občas spát … jaké je moje životní poslání?, … bude náš vztah s novým partnerem šťastný?, … proč mi někdo stále boří moje cíle?, … proč se cítím emočně nenaplněná?, … proč si nerozumím s dětmi?, … proč k nám nejde miminko? … jaká je afinita k mé profesi, k tomu co chci dělat? … proč se mi nedaří zhubnout?

Odpovědi nejsou vždy jednoznačné, každý z nás však může poznat svá blokující PROTOŽE – pomůžeme Vám je hledat, nalézat a rozpouštět


Transformace podvědomí, neurální přeprogramování

Změnit zásadním způsobem nepříznivý zdravotní stav v harmonický a naplňující život vyžaduje určité “přeprogramování” našeho podvědomí a životního stylu, odhalení podstaty naší vnitřní motivace, rozpuštění (psycho)somatických bloků a zranění, která jsme si v průběhu života vytvořili, získali v dětství a byly nám “předány” epigeneticky od našich rodičů i předchozích generací.

Ke vzniku nových schopností a změně stávajících návyků je však třeba Vaše aktivní souznění s Vaším novým “programem”, jeho opakování a emoční podbarvení. Při meditativní masáži prociťujete poskytované jemné doteky a ve svém vědomí prožíváte svoji “cestu a cíl” již jako reálnou. Takto Vámi silně emočně zažité pocity jsou schopny vytvářet a fixovat v mozku nová spojení a naladí Vás na schopnost nový návyk přijmout.

Současně je tu také otázka Vaší dostatečné osobní vůle ke změnám. Obě tyto stránky osobnosti – vnitřní motivace a vůle – se vzájemně podmiňují a musí být ve vyrovnaném stavu.

Jestliže ve Vašem snažení převládá dlouhodobě pouze osobní vůle ke splnění (zejména cizích) přání, která nejsou v souladu s touhou po naplnění Vašich vrozených potřeb, nastupuje dříve nebo později pocit “hladu”, nenaplnění, vyhoření a deprese. Cesta zpět je pak vždy složitá. Při neodhalené vnitřní motivaci osobnosti život ztrácí svůj směr k nalezení životního poslání, radosti a pocitu osobního štěstí.

Snahy o přeprogramování nebudou zcela úspěšné, pokud lidé v okolí, kterým nasloucháte a se kterými se ztotožňujete, Vás nebudou podporovat. Vybírejte proto své přátele s rozmyslem.

“Jsi průměrem pěti lidí, se kterými trávíš nejvíc času” 

(Jim Rohn)


Vital Energy

Meridiánové energetické a reflexní masáže pročišťují a vyrovnávají dráhy hlavních i vedlejších párových orgánů lidského těla. Dotvářejí pojetí masáží jako klíčového spojení mysli a těla.

Každá nerovnováha tělesných orgánů se zrcadlí v jeho energetických drahách a je proto možné ji i obdobným způsobem rozpustit dřiv, než se projeví fyzicky.

Spiritualita pro každý den

Meditativní psychosomatika dokáže s poměrně velkou přesností odhalit mentální bloky a disharmonie organismu dříve, než se projeví ve fyzickém těle a působí jako výrazná prevence, resp. v kombinaci s celostní medicínou zásadně usnadňuje návrat fyzického těla, mysli i ducha člověka do vyrovnaného stavu.

Tuto vzácnou schopnost lze rozvíjet, ke své vlastní škodě tak ale málokdo skutečně činí.

Máte-li zájem a chuť na sobě pracovat, můžeme začít