Diagnostika meridiánů

Motto:

Každá nerovnováha tělesných orgánů, vědomí i podvědomí se zrcadlí v energetických drahách těla a je proto možné ji i obdobným způsobem rozpustit dřiv, než se projeví fyziologicky v laboratorních vyšetřeních.

Energetická rovnováha organismu

Koloběh životní energie v lidském těle probíhá v meridiánových, navzájem na sebe navazujících drahách jednotlivých hlavních i párových orgánů. Případná narušení toku energií se měří v klíčových bodech dotykem sondy přístroje STIMUL 5.

Vztahy mezi orgány/drahami jsou ovlivňovány naší stravou, životním stylem, myšlením, podvědomím i úrovní spirituality.

Diagnostika meridiánů, cílené masáže a meditativní psychosomatika dokáže s poměrně velkou přesností odhalit svalové disbalance, mentální bloky a disharmonie organismu dříve, než se projeví ve fyzickém těle. Upozorní na vznikající vybočení z žádoucího optima a v kombinaci s celostní medicínou zásadně usnadňuje návrat organismu i mysli do přirozeného harmonického vyladění, které nám bylo dáno zpravidla při našem zrození, pokud si již rodiče sami sobě i Vám epigeneticky nezhoršovali životní vyhlídky. Dobrá zpráva je, že epigeneticky projevované změny jsou vratné, ale nikoliv samy od sebe.

Epigenetika je o tom co jíme, jak žijeme, a jak se máme rádi” (Josef Pazdera)