Alopecie = Acidita

Projevuje se postupně nebo totálně. V Česku se toto – zejména pro ženy – na psychiku náročné onemocnění týká řádově v různé míře až 70 % z celé populace. Nevěřte bludům o autoimunitě. Vaše tělo Vás chrání před destrukcí překyselením.

Chybí-li tělu potřebné zásadotvorné potraviny, dochází-li vlivem stresu, farmak, špatného dýchání, antinutričních látek, chemických přísad, dehydratace, alkoholu, nikotinu a dalších faktorů ke stále vyšší koncentraci dvanácti základních kyselin v organismu, začíná tělo brát potřebné neutralizační látky z nejlépe přístupných a život nejméně ohrožujících oblastí – vlasových folikulů a nehtů

Podstatou vypadávání vlasů je překyselení organismu dané Vaším životním stylem, stravou a dlouhodobým neřešením vysoké hladiny homocysteinu (hcy). Bohužel, nejste jediní viníci. Jak vyplývá z našich měření u jiných onemocnění, vyšší hladina homocysteinu se přenáší i z matky na plod. Pomocí našeho rychlotestu a metod jsme zjistili u postižených osob silně varovné hodnoty našich indexů.

Ilustr.foto: https://www.pexels.com

Zamyslete se i nad sebou

HCY – bilanční hodnota homocysteinu v organismu – (zcela bezpečný <=6,34 mmol, tolerovaný s upozorněním <=7,5 mmol, fatální >= 50 mmol)

CPI – index celkové predispozice nemocí “covidová” predispozice (min. 0,5 — 7,5 krize) ==> při vyšší úrovni bez silné a trvalé medikace hrozí kolaps orgánů, příp. úmrtí

PMI – index polymorbidity organismu – chronické zátěže získané v průběhu života (min. 1,01 — max 21,00) ==> riziko kolapsu, úmrtí

FPMfaktor rozsahu a rychlosti “devastace” organismu (min. 1,0_bezpečný – 1,3_rizikový ==> 1,79_fatální)

ANFIfaktor rizika anafylaktického šoku, tzv. “meridiánové” číslo zanesení organismu (1,0_bezpečný – 140_fatální)

Pohlaví / aktuál.věk
(skutečný biolog.věk)
HCYCPIPMIFPMANFI
Muž / 20+ ( +10 )
stav před 5 lety
37,7
36,7
5,71
5,24
9,68
7,08
1,69
1,35
138
134
Žena / 40+ ( + 9)
stav před 5 lety
38,5
36,6
5,92
5,66
10,03
9,60
1,69
1,51
137
134
Muž / 30+ ( +6)
stav před 5 lety
37,6
36,6
6,06
5,46
9,33
8,27
1,53
1,51
137
134
Žena / 30+ ( +3)
stav před 5 lety
38,2
37,7
5,70
5,30
8,03
7,06
1,40
1,33
137
136
Muž / 30+ ( +12)
stav před 5 lety
38,7
37,7
5,77
5,30
9,31
7,69
1,61
1,45
138
137
Muž / 40+ ( +12)
stav před 5 lety
35,6
33,6
8,27
7,00
14,27
10,60
1,72
1,51
138
133
20328-01