Meridiány

Ačkoliv je nevidíme, jsou neustále s námi jako vnitřní “energetické řečiště” s pravidelným cirkadiánním přílivem a odlivem. Vzájemnou propojeností tvoří základní energetický okruh na způsob skrytého automatického “zavlažovacího systému” v zahradách.

” V případě zablokování některé větve je chronické poškození příslušných orgánů pouze otázkou času …někdy 5, někdy i 15, poté je to už vážné a na chirurgii či chemoterapii

Celý systém je rozdělen na tři základní okruhy, jangové a jinové orgány, přední emoční a zadní volní řídící dráhu, oblast archetypu ženy a muže. Umění meridiánových masáží spočívá právě v možnosti převést hromadící se zablokovanou energii na místo s jejím deficitem. Tím se sníží tlak na příslušný orgán, posílí se kolabující spojení a tělo dostane šanci, aby se uzdravilo samo za předpokladu dostatku potřebných vitaminů a minerálních prvků.

Při úplném zablokování meridiánů může dojít k anafylaktickému šoku

Fyziologicky je rovnováha organismu dána naší stravou, zdravým životním stylem a duševní, morální i duchovní úrovní. Absence některého z faktorů začne rozkládat citlivé “nastavení” funkcí a životní energie pro jednotlivé orgány. To vede zpravidla k přetěžování a následně postupnému snižování funkčních kapacit orgánů a vzniku nejen civilizačních onemocnění.